Các nguyên lý cần biết khi sử dụng máy in kim

Ngày đăng: 07:58:48 13-10-2009

Các nguyên lý cần biết khi sử dụng máy in kim

Việc sử dụng máy in kim nó chỉ đơn giản khi ta nắm được các nguyên lý cơ bản.

1. Thước canh

Lề bên trái hóa đơn luôn nằm ở vị trí số 0 (vị trí chuẩn)

1.1. Trường hợp 1: Lề trái hóa đơn bị lệch qua trái

Nếu lề hóa đơn bị lệch qua trái thì nội dung hóa đơn sẽ bị lệch qua phải

1.2 Trường hợp lề hóa đơn trái bị lệch qua phải

Ta thấy toàn bộ nội dung bị dời qua trái khi in

Tóm lại:

nếu lề hóa đơn bị xê qua trái so với vị trí 0 thì nội dung lệch qua Phải

nếu lề hóa đơn bị xê qua phải so với vị trí 0 thì nội dung lệch qua Trái

2. Vị trí lề trên hóa đơn (đầu hóa đơn) so với kim in

(trường hợp này rất hay gặp)

kim hoa don khi in dung

Nếu vị trí gần đúng thì thường đầu hóa đơn luôn gần bằng với kim

2.1 Trường hợp hóa đơn(lề trên) nạp chưa tới

le tren hoa don nap chua toi

--> Nội dung in sẽ bị trồi lên trên

2.2 Trường hợp hóa đơn (lề trên) vượt qua kim in

le tren hoa don vuot qua

Ta thấy nội dung bị thụt xuống

3. Lệch in bị dư lần in trước

Lệnh trước còn dư được lưu trong máy in, nếu in tiếp tờ hóa đơn tiếp theo thì nội dung lệnh trước sẽ in kèm với lần in sau, làm nội dung hóa đơn tụt xuống.

Để giải quyết nên tắt máy in.

Sưu tầm internet